abandon på svenska

Här ar alla abandon översättning till svenska

överger

[2Ö:verje:r] verb
< överger, övergav, övergett, överge, övergiva >
- lämna (för alltid)
abandon
Exempel:
  • han övergav hustru och barn - he deserted (abandoned) his wife and child
  • ensam och övergiven - alone and forlorn
  • överge en uppfattning - abandon a viewpoint
Övrig: abandon

avstår

[2A:vstå:r] verb
< avstår, avstod, avstått, avstå >
- låta bli, lämna
give up, relinquish, abandon; refrain from, desist from
Exempel:
  • regeringen avstår från att höja momsen - the Government will refrain from raising V.A.T.
  • hon avstod inte från sina krav - she did not relinquish her claims
Övrig: give up, relinquish, abandon, refrain from, desist from

utrymmer

[2U:trym:er] verb
< utrymmer, utrymde, utrymt, utrym, utrymma >
- (få folk att) lämna en plats (vid fara etc), evakuera
evacuate (abandon, vacate, clear out of)
Exempel:
  • huset måste utrymmas - the house must be evacuated
Avledningar:
  • utrymning - evacuation
Övrig: evacuate, evacuation, abandon, vacate, clear out of

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.