ability to adapt på svenska

Här ar alla ability to adapt översättning till svenska

anpassning

[2An:pas:[email protected]] subst.
< anpassning, anpassningen, anpassningar >
- det att anpassa (någon till något), tillvänjning
adaptation, adjustment (the act of making suitable to requirements or of making accustomed to)
Exempel:
  • företagens anpassning till konjunkturen - the ability of companies to adjust to market conditions
  • anpassning till daglig livsföring (ADL) - adjustment to daily life (ADL)
Sammansättningar:
  • anpassningsförmåga - ability to adapt, adaptability
  • anpassningsproblem - adaptation problems
  • anpassningssvårigheter - difficulty in adjusting
Övrig: adaptation, adjustment, ability to adapt, adaptability, adaptation problems, difficulty in adjusting, the act of making suitable to requirements or of making accustomed to

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.