abortion guidance på svenska

Här ar alla abortion guidance översättning till svenska

abortrådgivning

[2abÅr+t:rå:dji:[email protected]] subst.
< abortrådgivning, abortrådgivningen >
abortion guidance (counselling)
Kostnadsfri rådgivning i frågor som rör abort. Man kan vända sig t ex till mödravårdscentral, distriktsläkare eller kvinnoklinik på sjukhus.
"Free advice and counselling on abortion and related matters. Help is available from maternity centres, district medical officers, women's clinics, etc."
Övrig: abortion guidance

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.