abortion på svenska

Här ar alla abortion översättning till svenska

abort

[abÅr+t:] subst.
< abort, aborten, aborter >
- (avsiktligt) avbrytande av havandeskap
abortion (deliberate termination of pregnancy)
Exempel:
  • göra abort - have an abortion
  • få abort - have an abortion
  • illegal abort - illegal abortion
Uttryck:
  • spontan abort ("missfall") - spontaneous abortion ("miscarriage")
Övrig: abortion, deliberate termination of pregnancy

missfoster

[2mIs:fos:ter] subst.
< missfoster, missfostret, missfoster, missfostren >
- missbildad varelse
abortion, monster
(även bildligt om något som man skapar)
("also figuratively of sth. one creates")
Exempel:
  • namnet är ett språkligt missfoster - the name is a linguistic monster
Övrig: abortion, monster

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.