about på svenska

Här ar alla about översättning till svenska

därom

[dÄ:råm] adv.
- om detta
about
Exempel:
 • därom tvistar de lärde - on that point the learned disagree
Övrig: about

en

[en:] adv.
- omkring, cirka
about
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
 • vi var väl en 5--6 stycken - there were about five or six of us
Övrig: about

om

[åm:] adv.
- angående, beträffande
Användning: verbpartikel
about
Exempel:
 • bry sig om - care about
 • sköta om - look after
 • tycka om - like
Övrig: about

pass

[pas:] subst.
about
(i fraser)
("in phrases")
Uttryck:
 • hur pass mycket? ("hur mycket ungefär") - about how much?
 • så pass ("ungefär så") - so (much) ("about that much")
 • komma till pass ("passa bra") - come in handy ("be useful, suit (fit) well")
Övrig: about

sådär

[så:dÄ:r] adv.
- ungefär
about
Exempel:
 • han kommer om sådär en timme - he'll be here in about an hour
Övrig: about

ungefär

[unjefÄ:r] adv.
- omkring, cirka
about (approximately, roughly, more or less)
Övrig: about, approximately, roughly, more or less

cirka

[2sIr:ka] adv.
- ungefär, omkring
approximately (roughly, about)
Övrig: approximately, roughly, about

med

[me:(d)] prep.
- i avseende på, när det gäller
about, for
Exempel:
 • vänta med betalningen - delay payment
 • jag har inte råd med bil - I cannot afford a car
 • han lyckas med allting - he succeeds at everything
 • nog med prat! - enough talk!
 • är du nöjd med cykeln? - are you pleased with the bicycle?
Övrig: about, for

om

[åm:] prep.
- angående, beträffande
of, about
Exempel:
 • vårdnaden om barn - custody of children
 • prata om vädret - talk about the weather
 • en fråga om tid - a question of time
Uttryck:
 • gott om ("rikligt med") (pengar) - plenty of (money)
Övrig: of, about

omkring

[email protected]:] adv.
- ungefär, cirka
around, about
(i sifferuttryck)
("in expressing figures")
Exempel:
 • omkring hundra kronor - about a hundred kronor
 • omkring 5 grader - about 5 degrees
Övrig: around, about

vid

[vi:d] prep.
- omkring, ungefär; i samband med
about, at
(anger (ungefärligt) läge i tiden)
("gives (approximate) temporal position")
Exempel:
 • vid sextiden - about six o'clock
 • vid årsskiftet - at the end of the year
 • vid sammanträdet - at the meeting
Uttryck:
 • vid behov ("om det behövs") - when needed ("if it is required")
Övrig: about, at

åt

[å:t] prep.
at, to, about
(anger föremålet för en verksamhet)
("states the subject of an activity")
Exempel:
 • glädja sig åt - be happy at (about)
 • ägna sig åt - devote oneself to
 • ge sitt stöd åt en sak - support something, give something one's support
Övrig: at, to, about

över

[Ö:ver] prep.
- om, angående, avseende
over, about
Exempel:
 • fundera över saken - think the matter over, think about it
 • vara stolt över sitt språk - be proud of one's language
Övrig: over, about

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.