above på svenska

Här ar alla above översättning till svenska

ovan

[2Å:van] adv.
- på en plats högre upp
above
Uttryck:
  • (en röst) från ovan ("från himmelen") - (a voice) from above ("from heaven")
Övrig: above

ovan

[2Å:van] adv.
- tidigare i texten
above
Exempel:
  • de ovan framförda kraven - the demands set out above
Övrig: above

ovan

[2Å:van] prep.
- över, ovanför
above
Exempel:
  • ovan jord - above ground
Övrig: above

ovanför

[2Å:vanfö:r] prep.
- över
above
(om rum)
("spatial")
Exempel:
  • ovanför dörren - above the door
  • ovanför vattenytan - above the surface of the water
Övrig: above

över

[Ö:ver] prep.
- ovanför, ovanpå
above
(om läge i rummet)
("of spatial position")
Exempel:
  • nyckeln hänger över dörren - the key is hanging above the door
Övrig: above

över

[Ö:ver] prep.
over, above
(om högre el. dominerande ställning)
("of higher authority or dominant position")
Exempel:
  • vara chef över ett företag - be the head of a company
Övrig: over, above

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.