abreast with på svenska

Här ar alla abreast with översättning till svenska

à jour

[a$O:r] adj.
up-to-date, abreast with, informed
(franskt uttryck)
("a French expression")
Uttryck:
  • hålla sig (el. vara) à jour (med något) ("hålla sig informerad") - keep up to date (with sth.), keep abreast (of sth.) ("keep oneself informed")
Övrig: up-to-date, abreast with, informed

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.