absolute på svenska

Här ar alla absolute översättning till svenska

absolut

[absolU:t] adj.
< absolut, absolut, absoluta >
- fullständig, fullkomlig
absolute (complete, perfect)
Exempel:
  • absolut majoritet - absolute majority
Övrig: absolute, complete, perfect

enväldig

[2E:nvel:dig] adj.
< enväldig, enväldigt, enväldiga >
- som bestämmer ensam
absolute, autocratic
Exempel:
  • en enväldig domare - a sole judge
Övrig: absolute, autocratic

rak

[ra:k] adj.
< rak, rakt, raka >
- absolut, direkt
quite, absolute
Exempel:
  • raka motsatsen - quite the opposite, the absolute opposite
Övrig: quite, absolute

renodlar

[2rE:no:dlar] verb
< renodlar, renodlade, renodlat, renodla >
- odla för sig (utan inblandning av andra ämnen)
refine, cultivate
(mest bildligt "inrikta hela intresset på (en fråga etc)")
("mostly figuratively "focus all one's interest on (a question etc.)"")
Avledningar:
  • renodlad - pure, downright, absolute
Övrig: refine, cultivate, pure, downright, absolute

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.