abstract of the register of mortgages på svenska

Här ar alla abstract of the register of mortgages översättning till svenska

gravationsbevis

[2grava$O:nsbevi:s] subst.
< gravationsbevis, gravationsbeviset, gravationsbevis, gravationsbevisen >
- intyg från domstol med uppgift om vilka inteckningar ("panter") som tagits på (el. "belastar") en viss egendom t ex fastighet
abstract of the register of mortgages (certificate from the court indicating the mortgages encumbering a particular property (e.g. real estate))
Tingsrätten (inskrivningsmyndigheten) utfärdar gravationsbevis.
"The district court (the authority in charge of registration) issues abstracts of the register of mortgages."
Övrig: abstract of the register of mortgages, certificate from the court indicating the mortgages encumbering a particular property

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.