abstract på svenska

Här ar alla abstract översättning till svenska

abstraherar

[abstrahE:rar] verb
< abstraherar, abstraherade, abstraherat, abstrahera >
- skapa en abstrakt bild (av); tänka abstrakt
abstract (create an abstract image (of); think in abstract terms)
Övrig: abstract, create an abstract image, think in abstract terms

abstrakt

[abstrAk:t] adj.
< abstrakt, abstrakt, abstrakta >
- som bara kan upplevas genom tanken; inte verklig; svårfattlig
abstract (which can only be experienced through thought; unreal; abstruse)
Motsatser: konkret
Uttryck:
  • abstrakt konst ("konst som inte avbildar yttre ting") - abstract art ("non-figurative art")
Övrig: abstract, which can only be experienced through thought, unreal, abstruse

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.