accentuate på svenska

Här ar alla accentuate översättning till svenska

accentuerar

[aksentuE:rar] verb
< accentuerar, accentuerade, accentuerat, accentuera >
- lägga accenten på
accentuate (also mark or pronounce with an accent or stress)
(även bildligt "framhäva tydligt")
("also "give emphasis or prominence to"")
Exempel:
  • motsättningen mellan länderna har accentuerats - international discord has become more pronounced
Avledningar:
  • accentuering - accentuation
Övrig: accentuate, accentuation, also mark or pronounce with an accent or stress

betonar

[betO:nar] verb
< betonar, betonade, betonat, betona >
- lägga tonvikt på, markera; framhålla, understryka
emphasize, stress, accentuate
Exempel:
  • betonad vokal - stressed vowel
  • jag vill betona att samarbetet mellan oss har fungerat utmärkt - I'd like to stress that our cooperation has worked extremely well
  • säkerheten måste betonas ytterligare i rapporten - the report should place greater emphasis on security
Övrig: emphasize, stress, accentuate

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.