accentuation på svenska

Här ar alla accentuation översättning till svenska

accentuerar

[aksentuE:rar] verb
< accentuerar, accentuerade, accentuerat, accentuera >
- lägga accenten på
accentuate (also mark or pronounce with an accent or stress)
(även bildligt "framhäva tydligt")
("also "give emphasis or prominence to"")
Exempel:
  • motsättningen mellan länderna har accentuerats - international discord has become more pronounced
Avledningar:
  • accentuering - accentuation
Övrig: accentuate, accentuation, also mark or pronounce with an accent or stress

betoning

[betO:[email protected]] subst.
< betoning, betoningen >
- tonvikt, framhävning
emphasis, stress, accent, accentuation
Exempel:
  • i svenskan ligger betoningen oftast på första stavelsen - in Swedish, the stress is nearly always on the first syllable
Övrig: emphasis, stress, accent, accentuation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.