accident på svenska

Här ar alla accident översättning till svenska

olycka

[2O:lyk:a] subst.
< olycka, olyckan, olyckor >
- obehaglig el. tragisk händelse som inträffar av en slump
accident
(även svagare "missöde")
("also weaker "misfortune"")
Exempel:
  • olyckan inträffade på vägen till Stockholm - the accident happened on the road to Stockholm
Sammansättningar:
  • trafikolycka - traffic accident
  • olycksplats - scene of the accident
Övrig: accident, traffic accident, scene of the accident

olycksfall

[2O:lyksfal:] se "fall" 3
< olycksfall, olycksfallet, olycksfall, olycksfallen >
- olycka, olyckshändelse
accident
Exempel:
  • olycksfall i arbetet - accident at work
Sammansättningar:
  • olycksfallsförsäkring - accident insurance
Övrig: accident, accident insurance

olyckshändelse

[2O:lykshen:delse] subst.
< olyckshändelse, olyckshändelsen, olyckshändelser >
- oväntad händelse då någon skadas el. dödas
accident
Exempel:
  • det inträffade är en ren olyckshändelse - what happened is a pure accident
Övrig: accident

händelse

[2hEn:delse] subst.
< händelse, händelsen, händelser >
- något som händer, tilldragelse
occurrence, event (sth. which occurs, happening)
Exempel:
  • en historisk händelse - a historic event
Sammansättningar:
  • olyckshändelse - accident
  • världshändelse - event of world importance
  • händelselös - uneventful
  • händelseförlopp - course of events
Övrig: occurrence, event, accident, event of world importance, uneventful, course of events, sth. which occurs, happening

händelse

[2hEn:delse] subst.
< händelse, händelsen, händelser >
- slump, tillfällighet
accident, chance; coincidence
Exempel:
  • av en händelse - by chance
Avledningar:
  • händelsevis - by chance, accidentally
Övrig: accident, chance, coincidence, by chance, accidentally

våda

[2vÅ:da] subst.
< våda, vådan, vådor >
- fara; olyckshändelse
danger (risk, accident, by misadventure)
Sammansättningar:
  • vådaskott - accidental shot
Övrig: danger, accidental shot, risk, accident, by misadventure

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.