account på svenska

Här ar alla account översättning till svenska

konto

[2kÅn:to] subst.
< konto, kontot, konton, kontona >
- sammanställning av räkenskaper, räkning
account
Sammansättningar:
 • bankkonto - bank account
Övrig: account, bank account

beskrivning

[beskrI:[email protected]] subst.
< beskrivning, beskrivningen, beskrivningar >
- berättelse, redogörelse
description, account; depiction, portrayal
Exempel:
 • en noggrann beskrivning av verksamheten - a detailed account of the business
Sammansättningar:
 • färdbeskrivning - travel instructions
Övrig: description, account, depiction, portrayal, travel instructions

beskydd

[be$Yd:] subst.
< beskydd, beskyddet >
- försvar, skydd
protection (description, account; depiction, portrayal)
Övrig: protection, description, account, depiction, portrayal

biografi

[bi:ografI:] subst.
< biografi, biografien, biografier >
- beskrivning av en persons liv
biography (account, usually written, of a person's life)
Avledningar:
 • biografisk - biographical
Övrig: biography, biographical, account, usually written, of a person's life

framställning

[2frAm:stel:[email protected]] subst.
< framställning, framställningen, framställningar >
- uttryckssätt, skildring
description, account
Sammansättningar:
 • framställningskonst - art of description (portrayal)
Övrig: description, account, art of description

nota

[2nO:ta] subst.
< nota, notan, notor >
- räkning
bill, account
Sammansättningar:
 • restaurangnota - restaurant bill
Övrig: bill, account, restaurant bill

redogörelse

[2rE:dojö:relse] subst.
< redogörelse, redogörelsen, redogörelser >
- (längre) förklarande beskrivning
account, report
Exempel:
 • lämna en detaljerad redogörelse för omständigheterna vid olyckan - give a detailed account of the circumstances of the accident
Sammansättningar:
 • innehållsredogörelse - summary of contents
Övrig: account, report, summary of contents

redovisning

[2rE:dovi:[email protected]] subst.
< redovisning, redovisningen, redovisningar >
- redogörelse
account(s)
(i ekonomi "rapport om hur pengar har använts")
("in economics "a report of the way money has been used"")
Exempel:
 • en öppen redovisning av alla fakta - an open account of all facts
Sammansättningar:
 • årsredovisning - annual report
Övrig: account, annual report

referat

[referA:t] subst.
< referat, referatet, referat, referaten >
- översiktlig redogörelse, sammandrag
account, report, review, summary
Exempel:
 • ett referat från mötet - a summary of the meeting
 • ett referat av en bok - a review of a book
Sammansättningar:
 • tidningsreferat - newspaper review
 • rättegångsreferat - law report
Övrig: account, report, review, summary, newspaper review, law report

refererar

[referE:rar] verb
< refererar, refererade, refererat, referera >
- ge ett referat av
report, account, review
Exempel:
 • referera en fotbollsmatch - give a (running) commentary on a football match
Övrig: report, account, review

skildrar

[2$Il:drar] verb
< skildrar, skildrade, skildrat, skildra >
- beskriva ett händelseförlopp
describe; depict, portray; relate
Exempel:
 • de skildrade resan i fängslande ordalag - they gave an arresting account of the journey
Avledningar:
 • skildring - account
Övrig: describe, depict, portray, relate, account

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.