accrued på svenska

Här ar alla accrued översättning till svenska

upplupen

[2Up:lu:pen] adj.
< upplupen, upplupet, upplupna >
- som sammanräknats till en given tidpunkt
accrued
Exempel:
  • upplupen ränta - accrued interest
Övrig: accrued

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.