accumulate på svenska

Här ar alla accumulate översättning till svenska

ackumulerar

[akumulE:rar] verb
< ackumulerar, ackumulerade, ackumulerat, ackumulera >
- samla på hög, lägga samman
accumulate
Övrig: accumulate

samlar

[2sAm:lar] verb
< samlar, samlade, samlat, samla >
- föra samman (saker) i ett visst syfte
collect, gather, assemble; accumulate
Exempel:
  • samla frimärken - collect stamps
Uttryck:
  • samla sig ("koncentrera sig") - compose yourself
Avledningar:
  • samlare - collector
Övrig: collect, gather, assemble, accumulate, collector

skockar sig

[2skÅk:ar+sej] verb
< skockar sig, skockade, skockat, skocka >
- skockas
gather [together], crowd; accumulate, mass
Exempel:
  • problemen började skocka sig - problems began to accumulate
Övrig: gather [together], crowd, accumulate, mass

skockas

[2skÅk:as] verb
< skockas, skockades, skockats, skockas >
- samlas i stor skara
gather [together], crowd; accumulate, mass
Exempel:
  • barnen skockades kring motorcykeln - the children flocked round the motorcycle
Övrig: gather [together], crowd, accumulate, mass

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.