acid på svenska

Här ar alla acid översättning till svenska

syra

[2sY:ra] subst.
< syra, syran, syror >
- ämne som kan avge protoner motsats bas
acid
Sammansättningar:
  • saltsyra - hydrochloric acid
Övrig: acid, hydrochloric acid

syrlig

[2sY:r+lig] adj.
< syrlig, syrligt, syrliga >
- något sur
acid
(bildligt "ironisk")
("figuratively "ironic"")
Exempel:
  • syrliga karameller - acid drops
  • en syrlig kommentar - an acid comment
Övrig: acid

sur

[su:r] adj.
< sur, surt, sura >
- som innehåller syra, syrlig
sour, acid
Exempel:
  • mjölken hade blivit sur - the milk had gone (turned) sour
Uttryck:
  • göra livet surt ("obehagligt") för någon - make life unpleasant for sby
Sammansättningar:
  • surdeg - sourdough, leaven
  • surkål - sauerkraut
Övrig: sour, acid, sourdough, leaven, sauerkraut

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.