acquire på svenska

Här ar alla acquire översättning till svenska

förvärvar

[förvÄr:var] verb
< förvärvar, förvärvade, förvärvat, förvärva >
- lyckas skaffa sig
acquire
Exempel:
  • mina surt förvärvade pengar - my hard-earned money
Övrig: acquire

tillägnar sig

[2tIl:[email protected]:nar+sej] verb
< tillägnar sig, tillägnade, tillägnat, tillägna >
- tillgodogöra sig, skaffa sig
acquire
Övrig: acquire

anskaffar

[2An:skaf:ar] verb
< anskaffar, anskaffade, anskaffat, anskaffa >
- söka få tag i, skaffa (fram)
obtain, acquire, get
Avledningar:
  • anskaffning - obtaining, acquisition
Övrig: obtain, acquire, get, obtaining, acquisition

inhämtar

[2In:hem:tar] verb
< inhämtar, inhämtade, inhämtat, inhämta >
- skaffa (sig), tillägna sig
obtain, acquire
Exempel:
  • inhämta upplysningar - obtain information
  • en väl inhämtad kurs - studies well learned
Övrig: obtain, acquire

uppbringar

[2Up:[email protected]:ar] verb
< uppbringar, uppbringade, uppbringat, uppbringa >
- få tag i, skaffa fram
Användning: vanligen med negation
procure (acquire, raise)
Exempel:
  • det gick inte att uppbringa några biljetter till teatern - it was impossible to procure (acquire, get) any tickets for the theatre
Övrig: procure, acquire, raise

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.