across på svenska

Här ar alla across översättning till svenska

tvärs

[tvär+s:] adv.
- på tvären; mitt, rakt
across
Exempel:
  • tvärs över gatan - directly across the street
Uttryck:
  • härs och tvärs ("hit och dit") - this way and that ("here and there")
Övrig: across

över

[Ö:ver] prep.
- till andra sidan av
across
(bildligt även om tid)
("figuratively also of time")
Exempel:
  • gå över gatan - cross the street
  • förändras över en natt - change overnight
Övrig: across

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.