act på svenska

Här ar alla act översättning till svenska

agerar

[agE:rar] verb
< agerar, agerade, agerat, agera >
- handla
act
Exempel:
 • agera självständigt - act independently
 • agera försiktigt - act cautiously
Övrig: act

akt

[ak:t] subst.
< akt, akten, akter >
- del av en teaterpjäs
act (a division of a play)
Exempel:
 • hjälten dör i sista akten - the hero dies in the last act
Sammansättningar:
 • mellanakt - interval, intermission
Övrig: act, interval, intermission, a division of a play

verkar

[2vÄr:kar] verb
< verkar, verkade, verkat, verka >
- arbeta
work (act)
Exempel:
 • verka för en fredlig lösning av konflikten - work for a peaceful solution to the conflict
Övrig: work, act

agerar

[agE:rar] verb
< agerar, agerade, agerat, agera >
- spela (rollen av)
act, act as (play the part of)
Exempel:
 • teatereleven agerade upprorisk tonåring - the drama student played the part of a rebellious teenager
Övrig: act, act as, play the part of

akt

[ak:t] subst.
< akt, akten, akter >
- ceremoni
act, ceremony
Sammansättningar:
 • vigselakt - marriage ceremony
Övrig: act, ceremony, marriage ceremony

beter sig

[betE:r+sej] verb
< beter sig, betedde, betett, bete >
- uppföra sig
behave, act
Exempel:
 • hur ska man bete sig? - how should one behave?
Övrig: behave, act

fungerar

[[email protected]:rar] verb
< fungerar, fungerade, fungerat, fungera >
- tjänstgöra, verka
act, serve (as)
Exempel:
 • du får fungera som försökskanin - you will have to be (act as) a guinea pig
Övrig: act, serve

förfar

[förfA:r] verb
< förfar, förfor, förfarit, förfar, förfara >
- handla, agera
act, proceed
Exempel:
 • hur förfar man med överblivna matrester? - what does one do with leftover food?
Övrig: act, proceed

gärning

[2jÄ:[email protected]] subst.
< gärning, gärningen, gärningar >
- handling, verk, dåd
deed, act, accomplishment
Exempel:
 • utföra en gärning - do a deed
 • en god gärning - a good deed
Övrig: deed, act, accomplishment

handlar

[2hAn:dlar] verb
< handlar, handlade, handlat, handla >
- agera
act, take action, do
Exempel:
 • det gäller att handla snabbt - some sort of action must be taken at once
Övrig: act, take action, do

handling

[2hAn:[email protected]] subst.
< handling, handlingen, handlingar >
- det som man gör, gärning
action, act (that which one does, a deed)
Exempel:
 • kriminella handlingar - criminal acts
Sammansättningar:
 • handlingsförlamning - inability to take action
Övrig: action, act, inability to take action, that which one does, a deed

lag

[la:g] subst.
< lag, lagen, lagar >
- allmän rättsregel (el. samling rättsregler) i ett land; förordning
law; act
(bildligt "regelbundet förlopp")
("figuratively, "regular course of events"")
Exempel:
 • lagen om medbestämmande - Co-determination act, law concerning right of participation in decision making
 • Sveriges rikes lag - the Statute Book of Sweden
Sammansättningar:
 • naturlag - law of nature
 • lagbrott - violation of the law
 • lagförslag - bill
Övrig: law, act, law of nature, violation of the law, bill

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.