action taken in order to remedy or relieve på svenska

Här ar alla action taken in order to remedy or relieve översättning till svenska

hjälp

[jel:p] subst.
< hjälp, hjälpen >
- medverkan som gör att något kan utföras, bistånd
help, assistance, aid (action taken in order to remedy or relieve; remedy, relief)
(även om omhändertagande i svår situation; även "ekonomiskt bistånd")
("also used of help rendered in a difficult situation; also "economic aid"")
Exempel:
  • han höll sig flytande med hjälp av en bräda - he kept himself afloat by means of a plank
  • begära hjälp från FN - ask the UN for help
Uttryck:
  • första hjälpen ("första sjukvård efter olycka etc") - first aid ("the emergency care or treatment given before proper medical care is made available")
  • behöver du hjälp vid flyttningen? - will you be needing any help when you move?
Sammansättningar:
  • utvecklingshjälp - development aid
  • skrivhjälp - clerk, typist
  • hjälpaktion - relief measures
  • hjälpsändning - relief consignment
Övrig: help, assistance, aid, development aid, clerk, typist, relief measures, relief consignment, action taken in order to remedy or relieve, remedy, relief

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.