active på svenska

Här ar alla active översättning till svenska

aktiv

[Ak:ti:v] adj.
< aktiv, aktivt, aktiva >
- verksam, (ivrigt) sysselsatt
active
Exempel:
 • hon är aktiv inom miljörörelsen - she is active in the environmental movement
 • politiskt aktiv - politically active
 • aktiv medlem - active member
 • spela en aktiv roll - play an active role
 • ta aktiv del i - take an active part in
Övrig: active

liv

[li:v] subst.
< liv, livet, liv, liven >
- det att leva, levnad
life
Exempel:
 • ett långt liv - a long life
 • har du släktingar i livet? - do you have living relatives?
 • det dagliga livet - daily life
Sammansättningar:
 • människoliv - human life
 • livsglädje - joie de vivre, love of life
 • livräddare - lifesaver
 • livaktig - lively, active
 • livfull - lively, vivid
 • livsstil - lifestyle
Övrig: life, human life, joie de vivre, love of life, lifesaver, lively, active, lively, vivid, lifestyle

verksam

[2vÄr:ksam:] adj.
< verksam, verksamt, verksamma >
- som har ett visst arbete; sysselsatt
working (as) (active, industrious)
Exempel:
 • han var under många år verksam som lärare i Göteborg - for many years he worked as a teacher in Göteborg
Övrig: working, active, industrious

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.