activity på svenska

Här ar alla activity översättning till svenska

aktivitet

[aktivitE:t] subst.
< aktivitet, aktiviteten, aktiviteter >
- verksamhet, sysselsättning
activity
Exempel:
 • utveckla en livlig aktivitet - bustle with activity
 • kommunen planerar en rad aktiviteter i sommar - the local authorities are planning a number of activities for the summer
Sammansättningar:
 • aktivitetsstöd - activity support
Övrig: activity, activity support

verksamhet

[2vÄr:ksamhe:t] subst.
< verksamhet, verksamheten, verksamheter >
- fortlöpande sysselsättning, arbete
activity
(även mer allmänt "funktion")
("also commonly "function, operation"")
Exempel:
 • politisk verksamhet - political activity
 • olaglig verksamhet - illegal activity (operation)
 • vara i full verksamhet - be in full swing
Sammansättningar:
 • studieverksamhet - educational programme
 • försöksverksamhet - experimental work, research
 • hjärtverksamhet - cardiac activity
 • verksamhetsberättelse - annual report
 • verksamhetsår - financial year
Övrig: activity, educational programme, experimental work, research, cardiac activity, annual report, financial year

arbete

[2Ar:be:te] subst.
< arbete, arbetet, arbeten, arbetena >
- verksamhet, jobb
work (activity, job)
Exempel:
 • dagligt arbete - day-to-day work
 • manuellt arbete - manual work (labour)
 • fritt valt arbete - optional subject
 • vara i arbete - be at work
 • olycksfall i arbetet - accident at work
Sammansättningar:
 • industriarbete-en - industrial work (job), work (job) in industry
 • hushållsarbete - housework, domestic work
 • kroppsarbete - manual labour
 • arbetsdag - working-day; workday
 • arbetsfördelning - division of labour, distribution of work
 • arbetsförmåga - capacity for work, output
 • arbetsförtjänst - earnings, pay, wages, salary
 • arbetsgrupp - [working] team (party)
 • arbetskamrat - workmate, fellow-worker
 • arbetsledare - foreman, supervisor, overseer
 • arbetsliv - working life
 • arbetsmiljö - work (working) environment
 • arbetstakt - working speed (pace)
 • arbetstid - working hours (time), hours of work
 • arbetstillfälle - vacant job, opening
 • arbetsuppgift - task, assignment, duty
 • arbetskonflikt - labour (industrial) dispute
 • arbetslivserfarenhet - job (work) experience
 • arbetslunch - working lunch
 • arbetsmyra - worker ant; eager beaver
 • arbetsnarkoman - workaholic, work-addict
 • arbetsrum - workroom, study
 • arbetstvist - labour dispute (conflict)
Övrig: work, industrial work, work in industry, housework, domestic work, manual labour, working-day, workday, division of labour, distribution of work, capacity for work, output, earnings, pay, wages, salary, [working] team, workmate, fellow-worker, foreman, supervisor, overseer, working life, work environment, working speed, working hours, hours of work, vacant job, opening, task, assignment, duty, labour dispute, job experience, working lunch, worker ant, eager beaver, workaholic, work-addict, workroom, study, labour dispute, activity, job

arrangemang

[[email protected]:] subst.
< arrangemang, arrangemanget, arrangemang, arrangemangen >
- anordning; tillställning, aktivitet
arrangement, organization (contrivance; event, activity)
Exempel:
 • staden bjuder i sommar på en rad festliga arrangemang - several exciting events will be taking place in the city this summer
Övrig: arrangement, organization, contrivance, event, activity

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.