actual på svenska

Här ar alla actual översättning till svenska

egentlig

[ejEn:tlig] adj.
< egentlig, egentligt, egentliga >
- riktig, verklig
real, proper, actual
Exempel:
  • någon egentlig diskussion har inte förekommit - there has not been a proper discussion, this has not been properly discussed
  • i egentlig mening - in the real sense
Övrig: real, proper, actual

faktisk

[fAk:tisk] adj.
< faktisk, faktiskt, faktiska >
- verklig
real (actual, factual)
Exempel:
  • den faktiska innebörden i det som sägs - the real meaning of what is said
Övrig: real, actual, factual

formlig

[fÅr:mlig] adj.
< formlig, formligt, formliga >
- riktig, verklig
actual, real
Exempel:
  • en formlig invasion av turister - a real invasion of tourists
Övrig: actual, real

reell

[reEl:] adj.
< reell, reellt, reella >
- verklig
real, actual
Exempel:
  • reella lönelyft - real wage rises
  • en reell ökning av antalet - a real (an actual) increase in numbers
  • reella behov - real needs
Övrig: real, actual

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.