additional på svenska

Här ar alla additional översättning till svenska

annan

[2An:an] pron.
< annan, annat, andra >
- inte den här; ytterligare, övrig
other, another (different, distinct; additional, further)
Exempel:
 • med andra ord - in other words
 • på andra håll - elsewhere
 • på andra sidan (om) huset - on the other side of the house
 • den andre pojken - the other boy
 • gång efter annan - time and time again, again and again
 • en helt annan sak - another thing altogether, something quite different
 • bland annat - among other things, inter alia
 • om inte annat (så) - the least (you can do is to ...)
 • hon är allt annat än snäll - she is anything but kind
 • nu ska det bli annat av - now something else is going to happen
 • vi har ett och annat att prata om - we've got one or two things to talk about
Uttryck:
 • å andra sidan ("däremot") - on the other hand
 • en och annan ("ett mindre antal") besökare - a handful of ("a few") visitors
 • ett och annat ("lite av varje") - a little bit of everything
Övrig: other, another, different, distinct, additional, further

mer

[me:r el. -a] se mera.swf
- i högre grad, ytterligare
Variantform: mera
Användning: särskilt som komparationsord; variantform: "mera"
more, additional
Exempel:
 • tjäna en krona mer i timmen - earn one krona more per hour
 • jag väntar inte mer än fem minuter - I won't wait more than five minutes
 • han är mer musikalisk än sin fru - he is more musically inclined than his wife
 • vi såg henne aldrig mera - we didn't see her any more
 • vill du veta mera? - would you like to know more?
Uttryck:
 • vi blev mer eller mindre ("närmast, snarast") utsparkade - we were more or less ("just about, rather") thrown out
 • jag blev mer och mer ("alltmer") irriterad - I became more and more ("increasingly") irritated
 • mer än nånsin ("som aldrig förut") - more than ever ("as never before")
 • det räcker mer än väl ("det räcker och blir över") - that is more than enough ("it is enough and more")
 • med mera (m m) ("och annat") - et cetera (etc.) ("and so on")
Övrig: more, additional

ytterligare

[2Yt:er+li(:)gare] adv.
- dessutom, ännu (mer)
further, additional
Exempel:
 • under ytterligare en vecka - for a further (another) week
 • förkorta arbetstiden ytterligare - shorten working hours even more, further shorten working hours
Övrig: further, additional

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.