address på svenska

Här ar alla address översättning till svenska

adress

[adrEs:] subst.
< adress, adressen, adresser >
- uppgift om var någon bor, bostad
address (information where a person lives; home address)
Exempel:
 • uppge namn och adress! - state name and address, please!
 • min adress är Ringgatan 23, Kungsbacka - my address is Ringgatan 23, Kungsbacka
Sammansättningar:
 • postadress - mailing address
 • adresslapp - label
 • adressändring - change of address
Övrig: address, mailing address, label, change of address, information where a person lives, home address

adresserar

[adresE:rar] verb
< adresserar, adresserade, adresserat, adressera >
- rikta (till), skriva adress på
address (direct (to), write an address on)
Exempel:
 • brevet är adresserat till dig - the letter is addressed to you
Övrig: address, direct, write an address on

tilltalar

[2tIl:ta:lar] verb
< tilltalar, tilltalade, tilltalat, tilltala >
- rikta ett yttrande till
address
Exempel:
 • hon svarade inte när hon blev tilltalad - she did not answer when spoken to
Övrig: address

anförande

[2An:fö:rande] subst.
< anförande, anförandet, anföranden, anförandena >
- tal
speech, address
Exempel:
 • hålla ett anförande - give an address, make a speech
Övrig: speech, address

föredrag

[2fÖ:redra:g] subst.
< föredrag, föredraget, föredrag, föredragen >
- (längre) muntlig framställning över ett visst ämne
talk, lecture, address
Sammansättningar:
 • inledningsföredrag - introductory address
 • radioföredrag - radio talk (lecture)
 • föredragshållare - lecturer
Övrig: talk, lecture, address, introductory address, radio talk, lecturer

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.