adjust på svenska

Här ar alla adjust översättning till svenska

justerar

[$ystE:rar] verb
< justerar, justerade, justerat, justera >
- rätta till, avhjälpa mindre fel hos
adjust
Exempel:
 • justera bromsarna på bilen - adjust the brakes of the car
Avledningar:
 • justering - adjustment
Övrig: adjust, adjustment

jämkar

[2jEm:kar] verb
< jämkar, jämkade, jämkat, jämka >
- ändra lite, modifiera
adjust
Exempel:
 • jämka på sin uppfattning - modify one's opinion
 • jämka samman olika krav - reconcile different demands
Övrig: adjust

ställer in

[stelerIn:] verb
< ställer in, ställde, ställt, ställ, ställa >
- justera
adjust
Exempel:
 • ställa in radion - tune the radio
Avledningar:
 • inställning - setting
Övrig: adjust, setting

anpassar

[2An:pas:ar] verb
< anpassar, anpassade, anpassat, anpassa >
- få att överensstämma, lämpa; tillvänja
adapt, adjust, suit (make suitable to requirements; make accustomed to)
Exempel:
 • anpassa en produkt till konsumentens behov - bring a product into line with consumer needs
 • anpassa sig till ett liv i Sverige - adapt to a life in Sweden
Övrig: adapt, adjust, suit, make suitable to requirements, make accustomed to

apterar

[aptE:rar] verb
< apterar, apterade, apterat, aptera >
- sätta fast, få att passa, göra klar
adapt, adjust; prime, arm (make ready, prepare)
Exempel:
 • aptera en sprängladdning - prime an explosive charge
Övrig: adapt, adjust, prime, arm, make ready, prepare

avpassar

[2A:vpas:ar] verb
< avpassar, avpassade, avpassat, avpassa >
- utforma för att passa
adjust, adapt, suit
Exempel:
 • kursen är avpassad för nybörjare - the course is designed for beginners
Övrig: adjust, adapt, suit

avväger

[2A:vä:ger] verb
< avväger, avvägde, avvägt, avväg, avväga >
- väga mot vartannat; avpassa, balansera
weigh, balance; adjust
Exempel:
 • en väl avvägd blandning av humor och allvar - a nice blend of humour and seriousness
Avledningar:
 • avvägning - adjustment
Övrig: weigh, balance, adjust, adjustment

ruckar

[2rUk:ar] verb
< ruckar, ruckade, ruckat, rucka >
- ändra (lite), rubba
alter, adjust
Exempel:
 • det går inte att rucka på hennes idéer - her ideas cannot be changed
Övrig: alter, adjust

trimmar

[2trIm:ar] verb
< trimmar, trimmade, trimmat, trimma >
- få att fungera (bättre)
tune, adjust
Övrig: tune, adjust

utjämnar

[2U:tjem:nar] verb
< utjämnar, utjämnade, utjämnat, utjämna >
- göra jämnt fördelad; balansera
Användning: även lös sms
level out (balance out, adjust, settle)
Exempel:
 • utjämna lönerna - equalize wages
Avledningar:
 • utjämning - equalization, compensation
Övrig: level out, equalization, compensation, balance out, adjust, settle

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.