adjustment group team på svenska

Här ar alla adjustment group team översättning till svenska

anpassningsgrupp

[2An:[email protected]:] subst.
< anpassningsgrupp, anpassningsgruppen, anpassningsgrupper >
- enligt arbetsmiljölagen skall skyddskommittén på en arbetsplats arbeta för anpassning och rehabilitering av arbetshandikappade. Detta kan ske i en anpassningsgrupp
adjustment group team (under the terms of the Work Environment Act, the works safety committee is required to rehabilitate the vocationally handicapped and help them adjust to conditions at work. This is normally undertaken by an adjustment group team)
Gruppen består av representanter för arbetsgivaren, de fackliga organisationerna och arbetsförmedlingen.
"The team is made up of representatives of the employer, the trade union organizations and the employment office."
Övrig: adjustment group team, under the terms of the work environment act, the works safety committee is required to rehabilitate the vocationally handicapped and help them adjust to conditions at work. this is normally undertaken by an adjustment group team

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.