adjustment of wages på svenska

Här ar alla adjustment of wages översättning till svenska

indexreglering

[2In:deksregle:[email protected]] se "index" 2
< indexreglering, indexregleringen >
- anpassning av löner, skatter etc efter penningvärdets förändringar
indexation (adjustment of wages, taxes, etc., to reflect changes in the value of money)
Övrig: indexation, adjustment of wages, taxes, etc., to reflect changes in the value of money

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.