adjustment på svenska

Här ar alla adjustment översättning till svenska

jämkning

[2jEm:[email protected]] subst.
< jämkning, jämkningen, jämkningar >
- anpassning (sänkning) av preliminärskatten så att den stämmer med den beräknade inkomsten för hela året
adjustment
Exempel:
 • begära jämkning - request an adjustment
Sammansättningar:
 • skattejämkning - tax adjustment
Övrig: adjustment, tax adjustment

anpassning

[2An:pas:[email protected]] subst.
< anpassning, anpassningen, anpassningar >
- det att anpassa (någon till något), tillvänjning
adaptation, adjustment (the act of making suitable to requirements or of making accustomed to)
Exempel:
 • företagens anpassning till konjunkturen - the ability of companies to adjust to market conditions
 • anpassning till daglig livsföring (ADL) - adjustment to daily life (ADL)
Sammansättningar:
 • anpassningsförmåga - ability to adapt, adaptability
 • anpassningsproblem - adaptation problems
 • anpassningssvårigheter - difficulty in adjusting
Övrig: adaptation, adjustment, ability to adapt, adaptability, adaptation problems, difficulty in adjusting, the act of making suitable to requirements or of making accustomed to

avväger

[2A:vä:ger] verb
< avväger, avvägde, avvägt, avväg, avväga >
- väga mot vartannat; avpassa, balansera
weigh, balance; adjust
Exempel:
 • en väl avvägd blandning av humor och allvar - a nice blend of humour and seriousness
Avledningar:
 • avvägning - adjustment
Övrig: weigh, balance, adjust, adjustment

justerar

[$ystE:rar] verb
< justerar, justerade, justerat, justera >
- rätta till, avhjälpa mindre fel hos
adjust
Exempel:
 • justera bromsarna på bilen - adjust the brakes of the car
Avledningar:
 • justering - adjustment
Övrig: adjust, adjustment

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.