admission på svenska

Här ar alla admission översättning till svenska

entré

[[email protected]:] subst.
< entré, entrén, entréer >
- avgift (för inträde), inträde
admission
Exempel:
  • fri entré - admission free
Övrig: admission

intagning

[2In:ta:[email protected]] subst.
< intagning, intagningen, intagningar >
- det att bereda någon plats (på skola, sjukhus etc)
admission
Övrig: admission

medgivande

[2mE:dji:vande] subst.
< medgivande, medgivandet, medgivanden, medgivandena >
- erkännande
admission
Övrig: admission

antar

[2An:ta:r] verb
< antar, antog, antagit, anta >
- ta emot, acceptera
accept, engage, appoint, admit
Exempel:
  • bara tre av de sökande blev antagna till utbildningen - only three of the applicants were accepted for the course
Avledningar:
  • antagning - admission
Övrig: accept, engage, appoint, admit, admission

biljett

[biljEt:] subst.
< biljett, biljetten, biljetter >
- bevis på att man betalat inträde el. resa etc
ticket (slip showing that the holder has paid a fare, admission, etc.)
Sammansättningar:
  • biljettautomat - ticket-vending machine
  • inträdesbiljett - admission ticket
Övrig: ticket, ticket-vending machine, admission ticket, slip showing that the holder has paid a fare, admission, etc.

erkännande

[2E:rcen:ande el. 2Ä:-] se erkännande2.swf
< erkännande, erkännandet, erkännanden, erkännandena >
- medgivande; uppskattning
acknowledgement, confession, admission; recognition
Övrig: acknowledgement, confession, admission, recognition

inträde

[2In:trä:de] subst.
< inträde, inträdet >
- det att gå in el. bli medlem
admission, entrance
(även avgift för att gå in (på en föreställning); bildligt även "början")
("also, the fee for admission (to a performance); figuratively, also "the beginning"")
Exempel:
  • söka inträde (i en förening) - apply for admission (into an organization)
  • höstens inträde - the onset of autumn
  • gratis inträde - admission free
Sammansättningar:
  • inträdesprov - entrance exam
Övrig: admission, entrance, entrance exam

tillträde

[2tIl:trä:de] subst.
< tillträde, tillträdet >
- det att tillträda (en tjänst eller rättighet); det att beträda (ett område el. dyl)
taking possession; admission
Exempel:
  • tillträde förbjudet för obehöriga! - no admittance [for unauthorized persons]
Övrig: taking possession, admission

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.