adopt på svenska

Här ar alla adopt översättning till svenska

adopterar

[adåptE:rar] verb
< adopterar, adopterade, adopterat, adoptera >
- ta hand om annans barn som sitt eget för vård och uppfostran
adopt (to take the child of other parents and bring it up as if it were one's own)
(även bildligt "göra till sin egen")
("also figuratively, "to choose or make one's own"")
Övrig: adopt, to take the child of other parents and bring it up as if it were one's own

antar

[2An:ta:r] verb
< antar, antog, antagit, anta >
- göra till sin, anamma
adopt, assume; embrace (make one's own)
Exempel:
  • anta en grönare färgton - take on a greener cast
Uttryck:
  • ett antaget namn ("ett falskt namn") - an assumed name ("a false name")
Övrig: adopt, assume, embrace, make one's own

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.