adult education grant på svenska

Här ar alla adult education grant översättning till svenska

vuxenstudiestöd

[2vUk:senstu:diestö:d] subst.
< vuxenstudiestöd, vuxenstudiestödet >
- ekonomisk hjälp till vuxna som studerar
adult education grant
Samlingsnamn för särskilt vuxenstudiestöd och korttidsstudiestöd. Särskilt vuxenstudiestöd består av en skattepliktig bidragsdel och en lånedel. Det beviljas för studier på grundskolenivå och gymnasial nivå samt för yrkesteknisk högskoleutbildning.
"The general term for special adult education grants and grants for short-term studies. The special adult education grants are a combination of a grant that is taxable as income and a loan. These grants are available to people studying subjects at the basic compulsory school and upper-secondary school levels and for technical vocational courses at university level."
Övrig: adult education grant

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.