adult education på svenska

Här ar alla adult education översättning till svenska

VUX

[vuk:s] förk.
- vuxenutbildning
VUX (adult education)
Övrig: vux, adult education

vuxenutbildning

[2vUk:senu:tbil:[email protected]] subst.
< vuxenutbildning, vuxenutbildningen >
- utbildning för vuxna
adult education
Utbildningen sker i kommunal eller statlig regi, vid folkhögskola, i studiecirklar och arbetsmarknadsutbildning.
"Courses run by the government or local authority at folk high schools, as study circles and as labour market training courses."
Exempel:
  • kommunal vuxenutbildning (KOMVUX) - municipal adult education
Övrig: adult education

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.