adult educational association på svenska

Här ar alla adult educational association översättning till svenska

studieförbund

[2stU:djeförbun:d] subst.
< studieförbund, studieförbundet, studieförbund, studieförbunden >
- organisation som bedriver utbildningsverksamhet och har nära förbindelse med olika folkrörelser
adult educational association (an educational organization that is closely connected with one of the popular movements)
Studieförbunden anordnar kurser i de flesta ämnen.
"The adult educational associations arrange courses in most subjects."
Övrig: adult educational association, an educational organization that is closely connected with one of the popular movements

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.