advance på svenska

Här ar alla advance översättning till svenska

avancerar

[avansE:rar] verb
< avancerar, avancerade, avancerat, avancera >
- gå framåt (mil.); bli befordrad
advance (move forward; be promoted)
Exempel:
 • han avancerade till kamrer - he advanced to chief accountant
Avledningar:
 • avancemang - promotion
Övrig: advance, promotion, move forward, be promoted

frammarsch

[2frAm:ar:$] subst.
< frammarsch, frammarschen, frammarscher >
- framryckning, framgång
advance
Övrig: advance

förskott

[2fÖ:r+skåt:] subst.
< förskott, förskottet, förskott, förskotten >
- utbetalning i förhand
advance
Sammansättningar:
 • förskottshyra - payment of rent in advance
Övrig: advance, payment of rent in advance

andrar

[2An:dra:r] verb
< andrar, androg, andragit, andrag, andraga >
- ange som argument (för något)
present, set forth, advance, put forward (submit as an argument for)
Exempel:
 • andra något till sitt försvar - say sth. in one's defence
Övrig: present, set forth, advance, put forward, submit as an argument for

fortskrider

[2fOr+t:skri:der] verb
< fortskrider, fortskred, fortskridit, fortskrida >
- fortsätta utan avbrott
proceed, advance
Exempel:
 • arbetet på en ny motorväg fortskrider - work is proceeding on a new motorway
Övrig: proceed, advance

framfart

[2frAm:fa:r+t] subst.
< framfart, framfarten >
- våldsamt sätt att ta sig fram; härjningar
advance, rampage; ravagings
Exempel:
 • stormens våldsamma framfart - the violent advance (ravages) of the storm
Övrig: advance, rampage, ravagings

hinner

[hIn:er] verb
< hinner, hann, hunnit, hinn, hinna >
- komma i tid, nå fram
reach, advance (arrive in time, reach)
Exempel:
 • han hann inte med bussen - he didn't make (missed) the bus
Övrig: reach, advance, arrive in time, reach

landvinning

[2lAn:dvin:[email protected]] subst.
< landvinning, landvinningen, landvinningar >
- framsteg
conquest, advance
(bildligt)
("figuratively")
Exempel:
 • tekniska landvinningar - technical advances
Övrig: conquest, advance

skrider

[skrI:der] verb
< skrider, skred, skridit, skrid, skrida >
- gå långsamt och högtidligt
advance, proceed; stride, glide
Exempel:
 • en vitklädd kvinna med ljus i håret skred sjungande in i rummet - a woman dressed in white with candles in her hair strode singing into the room
Uttryck:
 • skrida till verket ("börja göra något") - set to work ("begin to do sth.")
Övrig: advance, proceed, stride, glide

upphöjer

[2Up:höj:er] verb
< upphöjer, upphöjde, upphöjt, upphöj, upphöja >
- ge högre rang
promote (raise, advance)
Exempel:
 • han upphöjdes till general - he was promoted general
Övrig: promote, raise, advance

uppsving

[2Up:[email protected]:] subst.
< uppsving, uppsvinget >
- snabb ökning el. utveckling
upswing (advance, rise, recovery)
Exempel:
 • handeln med Japan har fått ett rejält uppsving - there has been a substantial upswing in trade with Japan
Övrig: upswing, advance, rise, recovery

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.