advanced på svenska

Här ar alla advanced översättning till svenska

avancerad

[avansE:rad] adj.
< avancerad, avancerat, avancerade >
- långt utvecklad, sofistikerad; djärv
advanced (highly developed; bold)
Exempel:
  • avancerad utrustning - sophisticated equipment
  • avancerad flygning - aerobatics
Övrig: advanced, highly developed, bold

framskriden

[2frAm:skri:den] adj.
< framskriden, framskridet, framskridna >
- som har hunnit långt
advanced
Exempel:
  • framskridna planer - advanced plans, advanced stage of planning
Övrig: advanced

högtstående

[2hÖ:gtstå:ende] adj.
- mycket utvecklad
advanced (highly developed)
Exempel:
  • en högtstående kultur - a sophisticated culture
Övrig: advanced, highly developed

framskjuten

[2frAm:$u:ten] adj.
< framskjuten, framskjutet, framskjutna >
- som ligger framför någon eller något
advanced"
(även "viktig, framstående")
("also: "important, prominent"")
Exempel:
  • han har en framskjuten position i partiet - he has a prominent position in the party
Övrig: advanced

försigkommen

[2fÖ:r+sikåm:en] adj.
< försigkommen, försigkommet, försigkomna >
- utvecklad, avancerad
advanced, precocious
Exempel:
  • ett försigkommet barn - a precocious child
Övrig: advanced, precocious

hann

[han:] se hinner
advanced; reached, had time, managed
Övrig: advanced, reached, had time, managed

skred

[skre:d] se skrider
advanced, proceeded; strode
Övrig: advanced, proceeded, strode

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.