advantage på svenska

Här ar alla advantage översättning till svenska

försteg

[2fÖ:r+ste:g] subst.
< försteg, försteget >
- försprång
advantage (have an advantage over somebody)
Övrig: advantage, have an advantage over somebody

övertag

[2Ö:ver+ta:g] subst.
< övertag, övertaget >
- bättre läge, försprång
advantage
Exempel:
 • hon utnyttjade sitt övertag - she exploited her advantage
Övrig: advantage

favör

[favÖ:r] subst.
< favör, favören, favörer >
- förmån; fördel
advantage; favour
Exempel:
 • matchen slutade 3-1 i svensk favör - the match ended 3-1 to Sweden
Övrig: advantage, favour

fördel

[2fÖ:r+de:l] subst.
< fördel, fördelen, fördelar >
- det som gynnar någon
advantage, benefit
Exempel:
 • förslaget har många fördelar - the proposal has many advantages
 • dra fördel av - benefit from
Övrig: advantage, benefit

företräde

[2fÖ:reträ:de] subst.
< företräde, företrädet >
- god egenskap, förtjänst
Användning: mest i plural
advantage, merit, superiority
Exempel:
 • pjäsens företräden var inte många - the play had few merits
Övrig: advantage, merit, superiority

förmån

[2fÖ:rmå:n] subst.
< förmån, förmånen, förmåner >
- fördel; nytta
advantage; benefit
Exempel:
 • han lämnade sin tjänst till förmån för yngre krafter - he left his post to make way for (for the benefit of) younger persons
 • ekonomiska förmåner - financial benefits
Avledningar:
 • förmånlig - beneficial
Sammansättningar:
 • förmånstagare - beneficiary
 • förmånserbjudande - special offer
 • extraförmån - extra benefit
Övrig: advantage, benefit, beneficial, beneficiary, special offer, extra benefit

gagn

[[email protected]:n] subst.
< gagn, gagnet >
- nytta, fördel
use (benefit, advantage)
Exempel:
 • vara till gagn för mänskligheten - serve the interests of humanity
Avledningar:
 • gagna - benefit
Sammansättningar:
 • gagnlös - futile, bootless
Övrig: use, benefit, futile, bootless, benefit, advantage

överläge

[2Ö:ver+lä:ge] subst.
< överläge, överläget >
- bättre läge än motståndare, fördelaktig position
advantage, superior position
Övrig: advantage, superior position

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.