advice on different ways of preventing conception på svenska

Här ar alla advice on different ways of preventing conception översättning till svenska

preventivmedelsrådgivning

[2preventI:vme:delsrå:dji:[email protected]] subst.
< preventivmedelsrådgivning, preventivmedelsrådgivningen >
- rådgivning om olika metoder att förhindra befruktning
contraceptive advice (advice on different ways of preventing conception)
Verksamheten är organiserad på olika sätt i olika delar av landet, t ex vid mödravårdscentraler, distriktsläkarmottagningar eller RFSU-kliniker. Rådgivningen är normalt kostnadsfri.
"This service is run in different ways in different parts of the country, for example in antenatal clinics, district medical officers' surgeries or in the RFSU (National Association for Sexual Information) clinics. Advice is usually free of charge."
Övrig: contraceptive advice, advice on different ways of preventing conception

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.