advise på svenska

Här ar alla advise översättning till svenska

råder

[rÅ:der] verb
< råder, rådde, rått, råd, råda >
- ge råd, föreslå
Variantform: rår
advise
Exempel:
  • de rådde henne (till) att vänta - they advised her to wait
Övrig: advise

anmodar

[2An:mo:dar] verb
< anmodar, anmodade, anmodat, anmoda >
- be, uppmana
request, order, call upon (ask; urge; advise; recommend)
(formellt)
("formal")
Exempel:
  • ägaren anmodades att flytta bilen - the owner was instructed to move his car
Övrig: request, order, call upon, ask, urge, advise, recommend

aviserar

[avisE:rar] verb
< aviserar, aviserade, aviserat, avisera >
- meddela, underrätta (i förväg)
announce, notify, advise
Exempel:
  • SJ aviserar prissänkningar - SJ have announced that cheaper rail prices can be expected
Avledningar:
  • avisering - announcement
Övrig: announce, notify, advise, announcement

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.