affair på svenska

Här ar alla affair översättning till svenska

affär

[afÄ:r] subst.
< affär, affären, affärer >
- angelägenhet(er)
Användning: i plur.
affair (business, affairs)
Exempel:
 • sköt dina egna affärer! - mind your own business!
Övrig: affair, business, affairs

affär

[afÄ:r] subst.
< affär, affären, affärer >
- uppmärksammad händelse
affair (an event that arouses (public) attention)
Exempel:
 • han gjorde ingen affär av saken - he didn't make much fuss about it (make an issue of it)
Sammansättningar:
 • kärleksaffär - love affair
 • Watergate-affären - The Watergate affair
Övrig: affair, love affair, the watergate affair, an event that arouses attention

tillställning

[2tIl:stel:[email protected]] subst.
< tillställning, tillställningen, tillställningar >
- (festlig) sammankomst
affair
Exempel:
 • matchen mellan England och Sverige blev en rätt trist tillställning - the match between England and Sweden was a rather boring affair
Övrig: affair

angelägenhet

[2An:jelä:genhe:t] subst.
< angelägenhet, angelägenheten, angelägenheter >
- ärende, sak
affair, concern, matter
Exempel:
 • sköt dina egna angelägenheter! - mind your own business!
Övrig: affair, concern, matter

sak

[sa:k] subst.
< sak, saken, saker >
- angelägenhet (som bör åtgärdas)
thing, matter, affair, question
(även om moralisk fråga)
("also used of moral stands")
Exempel:
 • det är regeringens sak att avgöra den frågan - that's sth. the government will have to settle
 • det är en annan sak - that's another thing
 • gå rakt på sak - not beat about the bush
 • sak samma - that makes no difference
 • till saken! - get to the point!
Sammansättningar:
 • hederssak - point of honour
 • kvinnosak - women's rights issue
 • huvudsak - main thing
Övrig: thing, matter, affair, question, point of honour, women's rights issue, main thing

snedsteg

[2snE:dste:g] subst.
< snedsteg, snedsteget, snedsteg, snedstegen >
- moraliskt felsteg
slip, lapse, escapade, affair
Övrig: slip, lapse, escapade, affair

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.