affect på svenska

Här ar alla affect översättning till svenska

affekt

[afEk:t] subst.
< affekt, affekten, affekter >
- stark sinnesrörelse
(strong) emotion, passion (mental agitation, excitement; affect (psychol.))
Exempel:
  • handla i affekt - act under emotional stress
Övrig: emotion, passion, mental agitation, excitement, affect

bekommer

[bekÅm:er] verb
< bekommer, bekommit, bekom, bekomma >
- påverka, beröra
do (sby) good (harm) (influence, affect)
Uttryck:
  • det bekommer mig inte ("jag bryr mig inte om det") - that means nothing to me ("I don't worry about that")
Övrig: do good, influence, affect

drabbar

[2drAb:ar] verb
< drabbar, drabbade, drabbat, drabba >
- träffa, slå
befall, affect, hit, strike
Exempel:
  • influensan drabbar hela Europa - influenza has struck all Europe
  • drabbas av hjärnblödning - suffer a cerebral haemorrhage
Övrig: befall, affect, hit, strike

inverkar

[2In:vär:kar] verb
< inverkar, inverkade, inverkat, inverka >
- påverka
influence, affect
Exempel:
  • den hårda träningen inverkar skadligt på barnen - the tough training involved is bad for the children
Övrig: influence, affect

påverkar

[2pÅ:vär:kar] verb
< påverkar, påverkade, påverkat, påverka >
- ha inflytande på så att en förändring sker
influence, affect
Exempel:
  • färgämnena kan påverka våra livsmedel - colorants can have an effect on our foodstuffs
  • påverkad av tidningarnas skriverier - influenced by articles in the press
Övrig: influence, affect

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.