affecting the general population på svenska

Här ar alla affecting the general population översättning till svenska

civil

[sivI:l] adj.
< civil, civilt, civila >
- som rör medborgare i allmänhet; icke-militär
civil; civilian (affecting the general population; non-military)
Exempel:
  • civila kläder - civilian clothing, plain clothes
  • vad är du i det civila? - what are you (do you do) in civilian life?
Sammansättningar:
  • civilbefolkning - civilian population
  • civilrätt - civil law
  • civilförsvar - civil defence
  • civilmotstånd - civil disobedience
Övrig: civil, civilian, civilian population, civil law, civil defence, civil disobedience, affecting the general population, non-military

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.