broadcast på svenska

Här ar alla broadcast översättning till svenska

utsändning

[2U:tsen:[email protected]] subst.
< utsändning, utsändningen, utsändningar >
- sändning av radio- el. TV-program
transmission (broadcast)
Övrig: transmission, broadcast

basunerar ut

[basune:rar U:t] verb
< basunerar ut, basunerade, basunerat, basunera >
- tala om för hela världen
broadcast, proclaim, blazon (make known publicly)
Övrig: broadcast, proclaim, blazon, make known publicly

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.