clean på svenska

Här ar alla clean översättning till svenska

fejar

[2fE:jar] verb
< fejar, fejade, fejat, feja >
- putsa, städa
clean
Exempel:
 • huset var pyntat och fejat - the house was clean and tidy
Övrig: clean

ren

[re:n] adj.
< ren, rent, rena >
- inte smutsig, fläckfri
clean
Exempel:
 • en ren blus - a clean blouse
 • rent vatten - pure water
Övrig: clean

renar

[2rE:nar] verb
< renar, renade, renat, rena >
- göra ren
clean
Exempel:
 • oljan måste renas - the oil must be purified
Uttryck:
 • renat (brännvin) ("ett slags starksprit") - renat (snaps) ("a kind of strong distilled alcoholic drink")
Avledningar:
 • rening - cleaning, purification
Övrig: clean, cleaning, purification

renlig

[2rE:nlig] adj.
< renlig, renligt, renliga >
- som håller sig ren
clean
Avledningar:
 • renlighet - cleanliness
Övrig: clean, cleanliness

dammar

[2dAm:ar] verb
< dammar, dammade, dammat, damma >
- avlägsna damm (från), rengöra
dust (remove dust (from), clean)
Exempel:
 • damma (av) bokhyllan - dust (off) the bookcase
Övrig: dust, remove dust, clean

hygienisk

[hygiE:nisk] adj.
< hygienisk, hygieniskt, hygieniska >
- som avser hygien; renlig
hygienic; clean (of or pertaining to hygiene, clean)
Exempel:
 • den hygieniska standarden är hög - standards of hygiene are high
Övrig: hygienic, clean, of or pertaining to hygiene, clean

proper

[prÅ:per] adj.
< proper, propert, propra >
- välvårdad, snygg
neat, clean, tidy
Övrig: neat, clean, tidy

rengör

[2rE:njö:r] verb
< rengör, rengjorde, rengjort, rengör, rengöra >
- göra ren
clean, wash
Exempel:
 • rengöra en maskin - clean a machine
Avledningar:
 • rengöring - cleaning
Övrig: clean, wash, cleaning

rensar

[2rEn:sar] verb
< rensar, rensade, rensat, rensa >
- ta bort el. sortera bort (skräp etc)
clean, clear
Exempel:
 • rensa jordgubbar - pick over clean strawberries
 • rensa ogräs - weed
 • rensa ut (=göra sig av med) politiska motståndare - purge (=get rid of) political opponents
Uttryck:
 • rensa luften ("göra ett förhållande bra igen") - clear the air ("make a relationship good again")
Övrig: clean, clear

skurar

[2skU:rar] verb
< skurar, skurade, skurat, skura >
- rengöra med borste
scrub, scour; clean; polish
Exempel:
 • skura golv - scrub the floor
Övrig: scrub, scour, clean, polish

städar

[2stÄ:dar] verb
< städar, städade, städat, städa >
- göra rent (en lokal o dyl); röja upp
clean; tidy up (tidy up, put things straight)
Exempel:
 • städa lägenheten - clean the apartment
 • städa undan onödiga papper - clear away unnecessary papers
 • städa upp efter sig - clean up after oneself
Övrig: clean, tidy up, tidy up, put things straight

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.