extent på svenska

Här ar alla extent översättning till svenska

grad

[gra:d] subst.
< grad, graden, grader >
- utsträckning, omfattning
extent
Exempel:
  • i hög grad - highly
  • i högsta grad - in the highest degree
Övrig: extent

omfattning

[2Åm:fat:[email protected]] subst.
< omfattning, omfattningen >
- storlek, utsträckning
extent (scope)
Exempel:
  • skadornas omfattning - the extent of the damage
  • i större omfattning - to a greater extent
  • i mindre omfattning - to a lesser extent
Övrig: extent, scope

utsträckning

[2U:tstrek:[email protected]] subst.
< utsträckning, utsträckningen, utsträckningar >
- omfattning, grad
extent
Uttryck:
  • i stor utsträckning ("i hög grad") - to a great extent ("to a great degree")
Övrig: extent

lopp

[låp:] subst.
< lopp, loppet, lopp, loppen >
- utsträckning av vattendrag
extent, reaches
Exempel:
  • flodens nedre lopp - the lower reaches of the river
Övrig: extent, reaches

omfång

[2Åm:få@:] subst.
< omfång, omfånget, omfång, omfången >
- det utrymme som något upptar
size (volume, bulk, extent)
Exempel:
  • en bok av imponerande omfång - a book of an impressive size
Sammansättningar:
  • omfångsrik - extensive
Övrig: size, extensive, volume, bulk, extent

spännvidd

[2spEn:vid:] subst.
< spännvidd, spännvidden, spännvidder >
- avstånd mellan två ändpunkter
span (extent, scope)
(bildligt "avstånd mellan olika åsikter")
("figuratively "distance between different opinions"")
Övrig: span, extent, scope

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.