hyphen på svenska

Här ar alla hyphen översättning till svenska

bindestreck

[2bIn:destrek:] subst.
< bindestreck, bindestrecket, bindestreck, bindestrecken >
- tecken (-) som binder samman delar av ett ord
hyphen (punctuation mark used to join words or word elements)
(även om tecken för avstavning)
("also, the punctuation mark used to divide words or word elements")
Övrig: hyphen, punctuation mark used to join words or word elements

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.