illustrious på svenska

Här ar alla illustrious översättning till svenska

berömd

[berÖm:d] adj.
< berömd, berömt, berömda >
- känd, ryktbar
famous, famed, celebrated (well-known, illustrious)
Övrig: famous, famed, celebrated, well-known, illustrious

rykte

[2rYk:te] subst.
< rykte, ryktet, rykten, ryktena >
- spritt omdöme om en person el. företeelse
reputation
Exempel:
 • hon har ett gott rykte - she has a good reputation (name)
 • hon har rykte om sig att vara hederlig - she is known as an honest (honourable) person
Sammansättningar:
 • världsrykte - worldwide fame
 • ryktbar - renowned, famous, illustrious, notorious
Övrig: reputation, worldwide fame, renowned, famous, illustrious, notorious

ära

[2Ä:ra] subst.
< ära, äran >
- berömmelse, heder
honour, (honor US)
Exempel:
 • ta äran åt sig - take the credit
 • det gick hans ära förnär att bli utskrattad - being ridiculed wounded his pride
Uttryck:
 • Stockholm i all ära ("Stockholm är nog bra") men jag vill inte bo där - with all due respect (due deference) to Stockholm, but I do not want to live there
 • har den äran ("gratulerar") på födelsedagen - happy birthday ("congratulations on your birthday")
Avledningar:
 • ärbar - decent, modest
Sammansättningar:
 • ärekränkning - defamation, libel
 • ärorik - glorious, illustrious
Övrig: honour, , decent, modest, defamation, libel, glorious, illustrious

ärorik

[2Ä:rori:k] adj.
< ärorik, ärorikt, ärorika >
- som fått mycket berömmelse
glorious, illustrious
Övrig: glorious, illustrious

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.