meeting place på svenska

Här ar alla meeting place översättning till svenska

lokal

[lokA:l] subst.
< lokal, lokalen, lokaler >
- utrymme som används för kollektiv verksamhet
premises
Exempel:
 • få nya lokaler - obtain new premises
Sammansättningar:
 • vallokal - polling station, (polling place US)
 • samlingslokal - meeting place, hall
Övrig: premises, polling station, , meeting place, hall

möte

[2mÖ:te] subst.
< möte, mötet, möten, mötena >
- organiserat sammanträde
meeting
Exempel:
 • ett möte med FN:s säkerhetsråd - a meeting of the UN Security Council
Sammansättningar:
 • kyrkomöte - synod
 • årsmöte - annual meeting
 • massmöte - mass meeting
 • mötesdeltagare - delegate
 • mötesplats - meeting place
 • mötesfrihet - freedom of assembly
Övrig: meeting, synod, annual meeting, mass meeting, delegate, meeting place, freedom of assembly

punkt

[[email protected]:kt] subst.
< punkt, punkten, punkter >
- plats, läge
point
Exempel:
 • vi har kommit till en punkt där ingen återvändo är möjlig - we have come to the point of no return
Sammansättningar:
 • tyngdpunkt - centre of gravity
 • tidpunkt - (point of) time
 • samlingspunkt - meeting place
 • utgångspunkt - starting point
Övrig: point, centre of gravity, time, meeting place, starting point

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.