plague på svenska

Här ar alla plague översättning till svenska

pest

[pes:t] subst.
< pest, pesten, pester >
- en farlig smittsam infektionssjukdom
plague
(bildligt "motbjudande företeelse")
("figuratively "offensive phenomenon"")
Uttryck:
  • sky något el. någon som pesten ("avsky något") - avoid sby or sth. like the plague ("hate sth.")
Sammansättningar:
  • böldpest - bubonic plague
  • pestsmittad - infected with the plague
Övrig: plague, bubonic plague, infected with the plague

farsot

[2fA:r+so:t] subst.
< farsot, farsoten, farsoter >
- epidemi
epidemic, plague
Övrig: epidemic, plague

förbannelse

[förbAn:else] subst.
< förbannelse, förbannelsen, förbannelser >
curse, plague
Uttryck:
  • till förbannelse ("så ofta att man är trött på det") - like the plague ("often enough for one to tire of it")
Övrig: curse, plague

hemsöker

[2hEm:sö:ker] verb
< hemsöker, hemsökte, hemsökt, hemsöka >
- drabba (med svåra skador som följd)
afflict, plague, beset (trouble severely (so as to cause great distress or damage)
Exempel:
  • landet hemsöktes av krig - the country was afflicted by war
Övrig: afflict, plague, beset, trouble severely (so as to cause great distress or damage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.